Astral.lv, apzinātie sapņi, meditācija, ekstrasensorika, ezotērika.

Komentāri 0   Raksta skatījumi 2277  
5 0

Garīgās pamošanās zīmesGarÄ«gā atmoda ir nepārtraukts process, lai kļūtu par pilnÄ«gu personu. Tas, kurÅ¡ ir balstÄ«ts uz VÄ«rieÅ¡u un SievieÅ¡u enerÄ£ijas, un baro abus divus un citus visapkārt. 

Daudzi cilvÄ“ki pÄ“dÄ“jā laikā sākuÅ¡i sajust dÄ«vainu stāvokli apziņā un Ä·ermenÄ«. Ejot pie ārstiem parasti nekas netiek precizÄ“ts, pat pÄ“c analÄ«zÄ“m un rentgena uzņēmumiem, medicÄ«niskā aina ir neskaidra un sastādÄ«t diagnozi ir ļoti grÅ«ti. 

PaÅ¡i ārsti noplāta ar rokām, izrakstot atkal jaunas un jaunas zāles, jÅ«tot savu bezpalÄ«dzÄ«bu cilvÄ“ku ārstÄ“Å¡anā. 
1. Sāpes visā Ä·ermenÄ«, Ä«paÅ¡i kakla, plecu un muguras rajonā. Tas ir rezultāts izmaiņām mÅ«su DNS lÄ«menÄ« , kas notiek pamostoties KolektÄ«vai, Planetārai, Visuma, vienotÄ«bas apziņai. 

Neuztraucieties - tas ir normāli, viss pāries. Izmainās vibrāciju frekvence šūnu līmenī, notiek jaunu DNS līmeņu aktivizācija. Vietās, kur ir sāpes, ir lielākais noslogojums organismam, kā rezultātā notiek nobloķētu enerģiju sadegšana, ko pavada stres un sāpes.

2. Uzdot jautājumus par apkārtējo pasauli un lietām, kas notiek jūsu dzīvē.

3. Izmaiņas miega laikos, lai tas atbilstu jūsu vajadzībām un prasībām, sakarā ar indivīda pieaugumu.

4. Stimulētas sajūtas, kā piemēram nejauši emociju pārrāvumi, kurus tu iepriekš parasti nejūti, kā piemēram raudāšana skatoties filmu, sajūtot līdzcietību un iejūtību pret apkārtējiem, izmaiņas ķermeņa temperatūrā, vai pēkšņas izraisītas vēlmes iet un kaut ko darīt, kā piemēram skriešana, peldēšana un rāpšanās kalnos.

5. Esot lieliskām idejām un nodot tās attīstībai, redzēt patiesības dziļumu, vēlme meklēt pēc aisberga redzamās daļas, dalīšana pēc lielākām mērvienībām, un slāpes pēc zināšanām.

6. Spiediena sajūta dažādās smadzeņu daļās, piemēram, pieres daivas daļā, kas ir vīriešu loģiskā un domājamā daļa, vai smadzeņu aizmugurē, kas ir vairāk saistīta ar sieviešu intuīciju.

7. Jautājumu atzÄ«Å¡ana, kuri agrāk tika noraidÄ«ti, represÄ“ti, un no kuriem esi izvairÄ«jies pagātnÄ“. Daudzos gadÄ«jumos tas var notikt ar attiecÄ«bām, vai kaut kas, kas piedāvā izaugsmes iespÄ“jas visiem kuri ir ievilkti vibrācijās.

8. Izmaiņas Ä·ermenÄ«, izskatoties jaunākam un spÄ“cÄ«gākam, kas arÄ« iet roku rokā ar izmaiņām Ä“Å¡anas paradumos un dzÄ«ves stilā. Viss griežas ap veselÄ«bu!

9. Esot personÄ«gai un maksimālai pieredzei, kur viens jÅ«tas vienā un mierā ar viņa / viņas apkārtni. Esot jÄ“gpilniem sapņiem un dziļām vÄ«zijām, kas nav nekas neparasts.

10. Alkas pÄ“c vairāk un vairāk atbrÄ«voties no tradÄ«cijām, novecojuÅ¡as instucionālās domāšanas un un bezjÄ“dzÄ«gas pārliecÄ«bas, kas nekalpos par vislielāko labumu cilvÄ“cei ... ņemot Å¡o tieksmi, un pārvÄ“rÅ¡ot to darbÄ«bā.

11. Redzot un izprast pasauli dziļākā nozīmē. Arvien vairāk un vairāk nostiprinās pārliecība par sinhronizāciju starp fizisko pasauli un jūtām, domas, un enerģētisks pārstāvis fiziskajā pasaulē.

12. Intensīvi sapņi. Tie var būt sapņi karu un cīņām, vajāšanām, monstriem un tamlīdzīgi. Tu burtiski atbrīvo veco enerģiju no iekšpuses, un šīs enerģijas pagātnes bieži simbolizējās kā kari, rast risinājumu aizbēgt no briesmoniem. Arī tas pēc laika pāriet.Galvenais iemesls tam ir ļoti vienkārÅ¡s. MÄ“s esam pabeiguÅ¡i savu cÄ“loņsakarÄ«bu (karmiskos) ciklus. JÅ«s esat pabeidzis savu attÄ«stÄ«bas programmu, lÄ«gums ar paÅ¡reizÄ“jo iemiesojumu un gatavi sākt jaunu dzÄ«vi.

Atrodoties pārejas procesā jÅ«s saglabājiet iekÅ¡Ä“jo atmiņu par to, kas tas  ir - bÅ«t tās puses "ilÅ«zijas noÅ¡Ä·irtÄ«bā". Cik daudz JÅ«s esiet gatavi parakstÄ«ties uz jaunu ceļojumu Å¡ajā Zemes dienestā? Vai esat gatavi pieņemt izaicinājumu un pievienoties "Jaunai EnerÄ£ijai", Jaunam laikam, Jaunai rasei?

Jā, tiešām, jūs variet atgriezties Mājās, bet jūs esiet uz šejieni atnākuši jau no tālienes, pēc tik daudz dzīvēm. Kauns aiziet, nesagaidot pasakas beigas, kur vienmēr uzvar labais.

Vienā filmā bija labi pateikts, ja pašlaik iet turpinājums kur uzvar ļaunas, tad tās vēl nav filmas beigas, jo filmas parasti beidzas ar labā uzvaru.

Bez tam, mēs esam vajadzīgi Garam šeit, lai palīdzētu citiem pāriet uz "Jauno Enerģiju". Tam būs vajadzīgs garīgs vadītājs cilvēciskā veidolā, piemēram tieši tāds - kā Jūs.

Izpētiet to, kādi garīgie simptomi ir pamanāmi Jūsos, veiciet savu vērtību pārvētēšanu, pieņemit un atlaidiet veco Enerģiju, caur savu sirdi.

  • Interesants rakstiņš! VarbÅ«t kādam ir detalizÄ“tāki novÄ“rojumi vai pieredzes, saistÄ«bā ar plaÅ¡o cilvÄ“ka fiziskās veselÄ«bas tÄ“mu..BÅ«tu ārkārtÄ«gi interesanti uzzināt jaunas, alternatÄ«vas versijas par slimÄ«bu cÄ“loņiem un raÅ¡anās iemesliem. Par cik garÄ«gās veselÄ«bas attÄ«stÄ«ba asociÄ“jama ar fiziskās veselÄ«bas uzlabojumiem, tās pasliktināšanās iespÄ“jams ir liecÄ«ba vai konkrÄ“ta norāde uz attiecÄ«go 'problÄ“mu'? Par piemÄ“ru, Epilepsija..IlglaicÄ«gi pÄ“tot un klausoties cilvÄ“ka piedzÄ“s, epilepsijas lÄ“kmes laikā piedzÄ«votajā, secināju, ka Å¡Ä« slimÄ«ba, kura Ä·ermenim var radÄ«t pat neatgriezeniskus bojājumus un traumas, nes sava veida, neaprakstāmas garÄ«gas pieredzes..IespÄ“jams, Å¡is ir pārāk drosmÄ«gs apgalvojums..un vispār novirze no tÄ“mas :D ..lai gan..dzÄ«vojot uz pretstatiem bÅ«vÄ“tā realitātÄ“ - nevar zināt itin neko, neizprotot pretÄ“jo!
    2014-05-10 00:41:46
Jums ir jāautorizējas, lai komentētu!

© Astral.lv 2012-2015 | Seko mums: