Astral.lv, apzinātie sapņi, meditācija, ekstrasensorika, ezotērika.

Komentāri 0   Raksta skatījumi 2277  
5 0

Sena pazaudēta pilsēta: Heraklions.Senā pilsēta Herakions tika aprakta zem zemes virsmas ļoti daudzu tūkstošgadu laikā. Tās atklajums pārsteidza zinātniekus.
Kaut arī heraklions nav Atlantīda (Atlantīdas leģenda ir daudz senāka), tās vēstures ir ļoti līdzīgas...

Pazaudētā pilsēta tika atrasta zem ūdens pēc 1200 gadiem.Galvenā jūras osta pie Nīlas ietekas, Heraklions bija neliela, bet plaukstoša pilsēta. Tās iedzīvotāji, pateicoties kontaktiem ar ārzemju komersantiem un jūrniekiem, kuri bieži apmeklēja pilsētu pa ceļam uz Ēģipti bija izglītoti cilvēki ar plašu perspektīvu. Galvenais pilsētas templis tika veltīts dievam Amuna.Bet vienā acumirklÄ« heraklions pazuda. Pirmajā gadsimtā pirms mÅ«su Ä“ras bija spÄ“cÄ«ga zemestrÄ«ce, kura noslaucija mājas no zemes, noslÄ«cināja kuÄ£us ostā, nogalināja lielāko daļu pilsÄ“tas iedzÄ«votājus, piespiežot palikuÅ¡os bÄ“gt, atstājot vÄ“rtÄ«gākās lietas.


2000 gadu garumā pilsētas drupas, slēptas no zinkārīgo acīm un 10 metriem ūdens, gulēja 3 kilometru atālumā no Aleksandrijas krasta Abukir līča.Bet pagājušā vasarā franču arheologs Franks GodjÅ« paziņoja, ka viņš atklāja pilsÄ“tu drupu paliekas, kas pÄ“c viņa domām ir no Heraklionas: melnu granÄ«ta plāksni, uz kuras rakstÄ«ts vārds "Herakliona", 10 kuÄ£u paliekas no bijušās ostas, kā arÄ« tÅ«kstoÅ¡us citu priekÅ¡metu, ieskaitot dārglietas, monÄ“tas, vāzes un personÄ«gās mantas.Uzraksts uz plāksnes apliecina pamatojumus, ka Å¡Ä« plāte bija paredzÄ“ts uzcelt uz  "Heracleon-Tronise (Herakleiona-Troņa)». Å is ir pirmais skaidrais pierādÄ«jums, atradumi pieder senajai pilsÄ“tai Heraklion.Kaut arÄ« mÅ«sdienu zinātniekiem par Å¡o pilsÄ“tu ir maz zināms, to zināja visa senā pasaule. GrieÄ·u vÄ“sturnieks Diodors rakstija, ka Herakls, Zeva dÄ“ls bloÄ·Ä“ja NÄ«las teci , tādÄ“jādi izglābjot cilvÄ“ku dzÄ«ves, kuri atradās upes krastā. Kā pateicÄ«bu cilvÄ“ki uzcÄ“la templi un nosauca to viņa vārdā. Nedaudz savādāk par Å¡iem notikumiem stāsta grieÄ·u vÄ“sturnieks VI. Stesichorus.Viņš saka, ka GrieÄ·i bija maldināti par Elenas Lieliskās atraÅ¡anās vietu, tamdēļ, lai ar kara palÄ«dzÄ«bu varÄ“tu samazināt Trojas iedzÄ«votāju skaitu. PatiesÄ«bā, kā domā Stesichorus, Trojas kara laikā viņs atradās tieÅ¡i Herklionā.


Arheologs Frenks GodjÅ« neatrada pierādijumus, kuri varÄ“tu liecināt par to, ka tieÅ¡i viņa atradās pilsÄ“tā, bet viņa atklājumi bija fantastiski. Viens no pirmajiem atradumiem bija tieÅ¡i Herakliona templis. 


Biezu akmens sienu paliekas norāda uz to, ka tās ir bijušas pilsētas robežas. Blakus sabrukušajām sienām arheologi atrada 3 statujas no rozā granīta, kuras iespējams, ka bija cietušas zemestrīču laikā. Divas statujas attēlo vēl līdz šim nezināmu Faraonu un viņa sievu. Trešā statuja - Hapi, Ēģptes Nīlas plūdu Dievu.Tempļa ieÅ¡kpusÄ“ atrodas piemiņas kapvieta no rozā granÄ«ta, pārklāta herioglifiem. Tās augÅ¡Ä“jā daļa joprojām sagādā to nolasÄ«Å¡anas grÅ«tÄ«bas. Bet Å¡akotnÄ“jais tulkojums norāda uz to, ka tas ir vienozÄ«mÄ«gi Herakliona templis. VÄ“l iespaidÄ«gāka ir gandrÄ«z 2 metrus garā granÄ«ta plāksne - gandrÄ«z precÄ«za plāksnes kopija, atrasta 1899 gadā Nokratžā. Tas ir pirmais plāksnes dublÄ“jums Ä’Ä£iptoloÄ£ijā. Plāksne no Noktražas, kura Å¡obrÄ«d atrodas Ä“Ä£iptieÅ¡u muzejā Kairā, ir izdaiļota ar Faraona Noktanebusa tekstiem. Pirmās, 30-tās dinastijas dibinātāja, kurÅ¡ kāpa tronÄ« 380 gadus pirms mÅ«su Ä“ras. 


Teksts beidzas ar vārdiem: "Un sacÄ«ja viņa Majestāte:" Lai tas bÅ«tu iegravÄ“ts plāksnÄ“ uzvilktai Nokratžā, Anu kanāla krastā".
 Atrastā plāksne ar neko neatÅ¡Ä·iras no pirmās, izņemot pÄ“dÄ“jo teikumu uz tās "Un teica viņa Majestāte:". Lai tas bÅ«tu iegravÄ“ts uz plāksnes, kura bÅ«tu uzstādÄ«ta pie grieÄ·u jÅ«ras ieejas  Heraklion-Tonys".


Kā arÄ« GodjÅ« grupa atrada vietu, kur bija Herakliona ostas, kurā paÅ¡laik atrodas vismaz 10 kuÄ£u atlÅ«zas. Tas secina to, ka viņi nomira pÄ“c zemestrīču viļna rezultātā. 


Visru, kur pētnieki apskatija zemūdens pilsētu, viņi atrada dažādākus priekšmetus. Visi tie datējas ar pirmā gadsimta periodu. Lielākā daļa no tiem - labā stāvoklī, neskatoties uz to, ka tie ir pabijuši zem ūdens 2000 gadus.Starp atradumiem - zelta auskari, rokassprādzes, piespraudes, gredzeni, Ä·emmes, Skaistais grieÄ·ijas kaus, kas pārklāts ar glazÅ«ru, simtiem monÄ“tu. Visiem tiem ir tikai viegli saskrāpÄ“ta virsma. Un tas ir tikai sākums- galvenie izrakumi (ja Å¡o jÄ“dzienu varÄ“tu piemÄ“rot arheoloÄ£iskajiem darbiem zem Å«dens) - ir vÄ“l priekšā.
    Jums ir jāautorizējas, lai komentētu!

    © Astral.lv 2012-2015 | Seko mums: